Musik

Næste koncert:

Dodo Synger Benny Andersen



Tirsdag d. 19. oktober 2021 Kl: 20:00


Medlem: 175,00 kr.


Ikke medlem: 225,00 kr.


Det er foreningen "Musik På Industrien", der arrangerer koncerterne

 

"Musik På Industrien" i Aarup er en forening hvor medlemmerne er enkeltpersoner, der har lyst til at styrke kulturlivet i Aarup, uanset hvor man måtte bo.

 

Det koster 50 kr. om året for  enkeltpersoner at være medlem af foreningen "Musik På Industrien".

 

Hvis du vil være medlem, så skriv til info@musikpaaindustrien.dk - eller benyt flisen "Kontakt".

 

Hvis du gerne vil være aktiv, skal du først være medlem. - Se under fanen "Vær med".

 

"Musik På Industrien" har en bestyrelse bestående af 7 personer og 2 suppleanter, der bliver valgt på den årlige generalforsamling. (Halvdelen på valg hvert år).

 

"Musik På Industrien" ledes i det daglige af bestyrelsen, og herudover er det ca. 40 aktive/frivillige, der varetager alle opgaver i forbindelse med koncerterne, som bar, billetsalg, catering, lyd og lys og ikke mindst alt det praktiske ind imellem.

  

Fælles for alle aktive er, at arbejdet bærer lønnen i sig selv. Ingen får kolde kontanter, kun varme oplevelser.

 

Link til foreningens vedtægter: vedtægter

 

Bestyrelsen for "Musik På Industrien" består af:

 

Henry Petersen, formand og medbooker - nyfaeste@gmail.com  tlf. 23300902

Winnie Damgaard, næstformand og billetter - windam@stofanet.dk  eller billet@musikpaaindustrien.dk 

Søs Fredtoft, booker - soesfredtoft@gmail.com eller booking.raastof@gmail.com 

Birthe Lund Henriksen, sekretær og indkøb - birthelund@godmail.dk 

Karen Sørensen, kasserer - kasserer@musikpaaindustrien.dk 

Doris Pettersson, støttegruppen Råstof -  doris.pett@hotmail.com 

Bjarne Hansen -  bjarneh@gmail.com

Simon Langli, suppleant -  simonlangli@gmail.com 

Kirsten Jeppesen, suppleant - kirstenejner@gmail.com   


Har du spørgsmål vedrørende køb af billetter, er du velkommen til at kontakte os på email-adressen: billet@musikpaaindustrien.dk