Nyt fra Råstof til Industrien

Repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd - Mandag d. 24. marts kl. 19 i Galleriet på Aarup Bibliotek

Koncerterne på Kulturhuset Industrien bliver planlagt og afholdt Kulturelt Samråd (KS) i Aarup.


Planlægningen, bookning af kunstnere, PR’en, alt det økonomiske, det løbende billetsalg, sponsering og indkøb, de andre dagligdags driftmæssige opgaver – og afholdelsen af koncerterne med billetsalg, barsalg, dørvagt, mad til kunstnerne, lyd- og lys, slæbning af grej – klargøring og oprydning udføres af ulønnede aktive. Der er således brug for mange hænder - og vi har mere end 50 aktive!


Arbejdet bliver ledet af KS’s forretningsudvalg (FU), der også er ulønnet.Vi har brug for nogle, der vil være med til at lave gode koncerter!

Vi har repræsentantskabsmøde i KS på mandag, og vi har brug for nogle til at indgå i FU – enten som FU-medlem eller som arbejdende suppleant til FU - og som derfor vil stille op og lade sig vælge. FUs suppleanter deltager i FU-møderne. Det er yderst sjældent, at vi har afstemninger, så det er ikke så vigtigt, om man er medlem af FU eller er suppleant. Vi taler om tingene og søger pragmatisk/ praktisk at finde løsninger, hvis vi er uenige. Jeg ser vores forskellighed som en styrke, fordi der er mange slags opgaver, der skal varetages.


Vi i Kulturelt Samråd er på mange måder at sammenligne med en stor virksomhed med mange slags job. Der er mange typer opgaver, og derfor er der noget for enhver, der vil det!


Vi arbejder på at have et godt kammeratskab – og smil og humor – med i arbejdet!


Vi vil gerne have musik og liv i Aarup, fordi vi synes, at det gør Aarup til et bedre sted at bo, og til et samlingspunkt for et stort opland. Vores koncerter handler derfor både om musikken, og også om at alle – de aktive, kunstnerne og gæsterne – skal have en god oplevelse, som det er værd at fortælle andre om.


Naturligvis er der også udfordringer i arbejdet. Der kan være mange ting, der skal løses; det kan være svært - for alle er vi jo ikke lige gode til alt - og der kan også være en stram deadline. Men vi kan alle lære – og vi gør vort bedste for at hjælpe hinanden, og klare tingene i fællesskab, når der er behov.


I det seneste år er der et par stykker, der af personlige grunde er trådt ud af FU - og der ud over er der et par stykker mere, der her ved repræsentantskabsmødet holder efter at have leveret en god indsats i nogle år. Der er således behov for nye hænder i FU! For når vi er nok hænder, der bærer, så er det rigtig sjovt at være med! 

 

Kom til repræsentantskabsmødet mandag d. 24. marts kl. 19 i galleriet, hvis du vil vide mere – eller være med i arbejdet. Medlemskab af Kulturelt Samråd koster 50 kr. Det kan betales på mødet!


Du er velkommen til at skrive til mig, hvis du har spørgsmål - eller vil have noget uddybet!


De bedste hilsener Johan

 

Johan Rosenring

Formand f. Kulturelt Samråd i Aarup

johan@rosenring.dk

 

Der er to slags medlemskaber i Kulturelt Samråd

Du kan være medlem af selve foreningen Kulturelt Samråd. Det er alle de aktive. Det koster 50 kr. om året. Her kan du få indflydelse på beslutningerne - og så har du stemmeret ved repræsentantskabsmødet.


Du kan også være støttemedlem i Raastof til Industrien, hvorved at du opnår nogle medlemsfordele som f. eks. rabat på koncerterne mm. Raastof til Industrien er en støttegruppe for Kulturelt Samråd. Medlemskab af støttegruppen Raastof til Industrien er et passivt medlemskab og giver kun medlemsfordele – ikke indflydelse.


Aarup Antenneforening MHV Development Aarup Bio Totalbanken
Billetbestiling og bestilling af medlemskab på billet@raastof-industrien.dk
eller på Aarup Bibliotek, tlf 64 74 79 35.