Nyt fra Råstof til Industrien

BørneKoncert på søndag d. 18. september kl. 14

Entré børn 100 kr.

Voksne gratis i følge med børn. Kun én voksen pr. barn.

Voksne uden børn? Desværre ikke!

 

Hotel Aarup Kro MHV Development Kulturelt samråd Depotet Vestfyn
Billetkøb direkte fra vores hjemmeside www.raastof-industrien.dk